Τζαν Τιν (Τιντιν), Συντάκτρια, Παρουσιάστρια / Zhang Ting (TingTing), Editor, Presenter