Το να κυνηγάς έναν ταύρο δεν είναι πάντοτε αστείο

Το να κυνηγάς έναν ταύρο δεν είναι πάντοτε αστείο