Συνεργασία ΕΠΟΚΕΣ & Πύλης Φιλίας Ελλάδας - Κίνας | 11/08/2016

Συνεργασία ΕΠΟΚΕΣ & Πύλης Φιλίας Ελλάδας - Κίνας | 11/08/2016

Ανακοινώθηκε κι επισήμως η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Σαολίν και της Πύλης Φιλίας Ελλάδας - Κίνας (GCFGA) [Κιν.: Xīlà zhōngguó yǒuyì zhī mén xiéhuì 希腊中国友谊之门协会], την οποία κατάρτισαν ο Διευθυντής και ιδρυτής του ΕΠΟΚΕΣ Δάσκαλος Σι Γιαν Τζουό [κιν.: shì yán zhuō 释延卓] - Σταυρίδης Ιορδάνης και ο κύριος Χρηστίδης Κώστας Εκτελεστικός Πρόεδρος του φορέα.

Η ανακοίνωση της Πύλης Φιλίας Ελλάδας - Κίνας αναφέρει:

«Η Πύλη Φιλίας Ελλάδας - Κίνας ανακοινώνει πως έχει την τιμή συνεργασίας με το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Σαολίν, έναν αξιόπιστο και φερέγγυο εταίρο στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού. Οι δράσεις του Πολιτιστικού Κέντρου εντάσσονται στις εκδηλώσεις μας και υποστηρίζονται από την Πύλη μας, όπως και οι δικές μας δράσεις απ' αυτό.» 

Ο Δάσκαλος Σι Γιαν Τζουό, ο άνθρωπος που έφερε τον Πολιτισμό του Σαολίν στην Ελλάδα δήλωσε:

«Η Πύλη Φιλίας Ελλάδας - Κίνας [GCFGA] είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εστιάζεται στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας. Κάτι που συμβαδίζει απόλυτα με τους σκοπούς του ΕΠΟΚΕΣ. Είναι για εμάς ιδιαίτερη χαρά που μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την πραγματικά όμορφη προσπάθεια.»

Πηγή: www.shaolin.org.gr/public/greek_news_post/A_great_EPOKES_and_GCFGA_Collaboration/