Συγκέντρωση Μελών Ομάδων

Συγκέντρωση Μελών Ομάδων

Την επόμενη εβδομάδα 8 - 13 Αυγούστου 2016, θα γίνει συγκέντρωση Μελών των Ομάδων για οργάνωση των δραστηριοτήτων. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.