Στέφανος Πέππας, Ειδικός Συνεργάτης / Stefanos Peppas, Special Editor