Σωτήρης Σκουλούδης, Υποδιευθυντής Σύνταξης / Sotiris Skouloudis, Assistant Managing Editor