Σενγιάν, μια φιλόξενη πόλη / Shenyang, the city of hospitality and care.

Σενγιάν, μια φιλόξενη πόλη / Shenyang, the city of hospitality and care.

Shenyang, Liaoning Province, NE China. A city of vitality, care and hospitality. A "smiling" city.

Σενγιάν, Επαρχία Λιαονίν, στην Βορειοανατολική Κίνα. Μια πόλη γεμάτη ζωή, φροντίδα και φιλοξενία. Μια πόλη που μας χαμογελάει.