Προς την τελετή Έναρξης. Εμπρός, Ελλάδα!

Προς την τελετή Έναρξης. Εμπρός, Ελλάδα!