Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων 2016 - 2017

Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων 2016 - 2017

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 θα έχει τελειοποιηθεί το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Πύλης μας για το έτος 2016 -2017 (δεκάμηνο). Θα ενημερωθείτε όλοι άμεσα με μέϊλ. Παρακαλούμε, αν έχετε κάποιες δραστηριότητες να προτείνετε κάντε το μέχρι τις 28 Αυγούστου.