Πιο γρήγορη απ' την αριθμομηχανή! / Faster than the counter machine!

Mar 19, 2017 Unbelievable: Woman counts stacks of cash faster than a machine. Video filmed at a mall in Weifang, E China's Shandong.

19 Μαρτίου 2017. Απίστευτο: Μια γυναίκα μετρά γρηγορότερα από τη μηχανή. Το βίντεο τραβήχτηκε στο Μολ της Γουεϊφάν, στη Σαντόν της Ανατολικής Κίνας.

New China TV