Μια πιανίστρια τεσσάρων ετών, με προοπτικές.

Μια πιανίστρια τεσσάρων ετών, με προοπτικές.

Ακούστε την. Η Σιάο Γιγί, είναι μόνο τεσσάρων ετών, αλλά τα μικρά της δαχτυλάκια είναι ικανά να "χτυπήσουν" κάθε νότα. 

Ο πατέρας της διέκρινε το ταλέντο της και μαζί με το δάσκαλό της προσπάθησαν να της διδάξουν να παίζει με το πιάνο, παρά να ακολουθεί τις αυστηρές τεχνικές.  Μπορείτε να ακούσετε το αποτέλεσμα - είναι προφανές ότι ευχαριστιέται κάποια τραγούδια περισσότερο απ' τα άλλα.