Μια νύχτα με τον Στέλιο Καζαντζίδη, Ιερισσός / Ierissos-Chalkidiki - 4 - a night dedicated to Stelios Kazantzidis

Μια νύχτα με τον Στέλιο Καζαντζίδη, Ιερισσός / Ierissos-Chalkidiki - 4 - a night dedicated to Stelios Kazantzidis