Με τη ματιά του ' Ακη Παϊπέτη, πριν φύγει για Κίνα.

Με τη ματιά του ' Ακη Παϊπέτη, πριν φύγει για Κίνα.

Το στάδιο στο οποίο φιλοξενήθηκαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες μετά την αρχαιότητα. 80.000 θέσεις φτιαγμένες από το καλύτερο μάρμαρο του Πεντελικού. / The stadium where the first modern Olympics were held. 80,000 seats made of the best marble of Mount Pendelikon.