Λευκάδα - Στο δρόμο προς την Αδελφοποίηση, 2014

Λευκάδα - Στο δρόμο προς την Αδελφοποίηση, 2014