Λευκάδα, 2014, στο δρόμο προς την Αδελφοποίηση.

Λευκάδα, 2014, στο δρόμο προς την Αδελφοποίηση.