Γουένχάϊ, Γιουνάν. ΄Ενα μαγευτικό τοπίο.

Γουένχάϊ, Γιουνάν. ΄Ενα μαγευτικό τοπίο.
Adam Yang, 17-8-2016

 

Στο Νοτιοδυτικό "πόδι" του όρους Γουλόν, στο Λιτζιάν, Γιουνάν, Κίνα, βρίσκεται ένα μικρό χωριό, το Γουενχάϊ, όπου υπάρχει εποχιακή λίμνη, που τροφοδοτείται από λειωμένα νερά του χιονισμένου όρους. Τις περισσότερες εποχές του χρόνου η περιοχή είναι μια μεγάλη πεδιάδα - βοσκοτόπι, όπου το τοπίο είναι μαγευτικό.