Εβδομάδα Κινεζικού Κινηματογράφου

Εβδομάδα Κινεζικού Κινηματογράφου

27 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2014

Δημοτικός Κινηματογράφος "Καλυψώ"

Λαμπράκη και Καλυψούς, Καλλιθέα

Τηλ. 210 9510909

Δήμος Καλλιθέας - Πύλη Φιλίας Ελλάδας-Κίνας

΄Ωρες προβολων 19:30

Σάββατο 1/2/2014 19:00

 

DSC_5401 [1600x1200] DSC_5402 [1600x1200] DSC_5403 [1600x1200] DSC_5404 [1600x1200]

DSC_5405 [1600x1200] DSC_5406 [1600x1200] DSC_5407 [1600x1200] DSC_5408 [1600x1200]

DSC_5409 [1600x1200] DSC_5410 [1600x1200] DSC_5411 [1600x1200] DSC_5412 [1600x1200]

DSC_5413 [1600x1200] DSC_5414 [1600x1200] DSC_5415 [1600x1200] DSC_5416 [1600x1200]

DSC_5417 [1600x1200] DSC_5418 [1600x1200] DSC_5419 [1600x1200] DSC_5420 [1600x1200]

DSC_5421 [1600x1200] DSC_5422 [1600x1200] DSC_5423 [1600x1200] DSC_5424 [1600x1200]

DSC_5425 [1600x1200] DSC_5426 [1600x1200] DSC_5427 [1600x1200] DSC_5428 [1600x1200]

DSC_5429 [1600x1200] DSC_5430 [1600x1200] DSC_5431 [1600x1200] DSC_5432 [1600x1200]

DSC_5433 [1600x1200] DSC_5434 [1600x1200] DSC_5435 [1600x1200] DSC_5436 [1600x1200]

DSC_5437 [1600x1200] DSC_5438 [1600x1200] DSC_5439 [1600x1200] DSC_5440 [1600x1200]

DSC_5441 [1600x1200] DSC_5442 [1600x1200] DSC_5443 [1600x1200] DSC_5444 [1600x1200]

DSC_5445 [1600x1200] DSC_5446 [1600x1200]
img host