Ενημέρωση Αποτελεσμάτων Συγκέντρωσης

Ενημέρωση Αποτελεσμάτων Συγκέντρωσης

Μετά την συγκέντρωση, η συγκρότηση των Ομάδων με τα μέλη τους έγινε και θα σας σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Ευχαριστούμε όλους για την προθυμότητα και τη διάθεση ενεργής συμμετοχής τους.