Εκδοτικό / 社论 / Editorial / Αύγουστος του 2016 - August of 2016

Βγαίνει ο Αύγουστος.

Επιτέλους, δηλαδή, γιατί όταν όλοι είναι σε διακοπές, ακόμα και η συνηθισμένη δυστοκία της Ελλάδας σε παραγωγή έργου γίνεται λίθινη. Σαν την Εποχή. Νέκρα. 

Καλή εποχή για μας. Ανασυγκροτηθήκαμε, αναδιοργανωθήκαμε, προγραμματίσαμε, εντάξαμε, προχωρούμε.

Νέα γραφεία. Στη Νέα Ερυθραία.

Νέα μέλη στις Ομάδες μας, που αναδιοργανώθηκαν ανά τομέα.

΄Ενταξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για το 2016 και 2017.

Επαναδιάταξη του σχεδίου " ΄Ετος Κίνας στην Ελλάδα", με επικαιροποιημένα στοιχεία και ενέργειες.

Εξέλιξη του σχεδίου "Ανάπτυξη της Πύλης" με νέες συμμαχίες και συνεργασίες.

Δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, επαφών, μόρφωσης, αναγνώρισης, ανάγνωσης, συνάντησης των δύο πολιτισμών.

Η Πύλη μας από το 2008 εργάζεται σκληρά για να πετύχει πρακτικά την ένωση των δύο λαών σε όλα τα επίπεδα της ζωής, και ήδη αρχίζουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας.

Εδώ σάς θέλουμε μαζί μας. ΄Οχι μόνο σα φίλους και θεατές, αλλά και συμμετέχοντες. Είναι ένας μεγάλος κι όμορφος εθνικός σκοπός, όπου όλοι, ανεξαρτήτως  χρώματος, θρησκείας, πολιτικής προτίμησης, έχουν θέση και ρόλο. Ούτως ή άλλως οι λαοί προσεγγίζουν και ενώνονται. ΄Ολα τα υπόλοιπα μοιράζονται.

Το φθινόπωρο σε λίγο μπαίνει. Θα δροσίσει λιγάκι. Ελληνικά και μοναδικά. Κι εκεί που οι υπόλοιποι τουρίστες θα αναχωρούν, οι Κινέζοι φίλοι μας θα εξακολουθούν να έρχονται, να εντυπωσιάζονται με το γαλάζιο του Αιγαίου και του ουρανού μας, να αγαπούν την Ελλάδα από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους. Αυτήν την Ελλάδα, για την οποία όλοι είμαστε περήφανοι και λατρεύουμε, θέλουμε να αναδείξουμε και να προβάλλουμε. Να συνδέσουμε με έναν πολιτισμό εξίσου πολύτιμο για την παγκόσμια ιστορία και διαδρομή. Και πάνω σ' αυτόν τον καμβά αμοιβαίας εκτίμησης, σεβασμού και φιλίας να χτίσουμε ένα μέλλον κοινό και γιγαντιαίο.

΄Οχι, δεν είναι υπερβολή. Η εποχή της Κίνας είναι μπροστά μας. ΄Ηρθε. Και πρέπει να είμαστε δίπλα και μαζί της. Γιατί οι αρχαιότεροι πολιτισμοί του κόσμου είναι ώρα να επιστρέψουν. 

Καλό φθινόπωρο.

Κώστας Χρηστίδης

 

August is going to its end.

It was a good season for us. We are regrouped, reorganized, we planned, we have new staff, we are moving on.

New offices. In Nea Eritrea.

New members in our groups, reorganized by sector.

We planned activities and events for 2016 and 2017.

We rearranged the "Year of China in Greece", with updated data and actions.

We developed the project "Development of Greece-China Friendship Gate" with new alliances and partnerships.

We are creating a website of information, entertainment, contacts, education, a meeting-point of the two cultures and nations.

Since 2008 our Gate is working hard to achieve practically the union of the people of the two nations at all levels, and we already begin to see the results of our efforts.

At this point we want you. Not only just like friends and spectators, but also to be participants. It is a huge and beautiful national purpose, where all, regardless of color, religion, political preference, have position and role. It's the people who's getting close and who's going to be united. The remaining matters are to be shared.

Autumn comes shortly. Will be a bit cool at last. It's the Greek and unique Automn. When the rest of the tourists will depart, our Chinese friends will still come, impressed by the blue Aegean and our sky, loving Greece from the first moment of their arrival. This is Greece which we are proud and love, which we want to highlight and promote. To connect with a culture equally valuable for world history and route. And onto this canvas of mutual appreciation, respect and friendship to build a common and bright future.

No, it is not an exaggeration. China's era is in front of us. It came. And we must be near China and by China. Because it is the time of the oldest civilizations of the world to return.

 Have a good Autumn.

Costas Christidis