Εγκαίνια ΄Εκθεσης - Με τα παιδιά του Χεφέϊ /Opening Ceremony of the Exhibition - with the children of Hefei

Εγκαίνια ΄Εκθεσης - Με τα παιδιά του Χεφέϊ /Opening Ceremony of the Exhibition - with the children of Hefei