Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ιδρύματος Σαλαμίς - Διακεκριμένο Μέλος

Ο Κυριάκος Μαριδάκης είναι Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος "Σαλαμίς". 

Το βιογραφικό του στο linkedin: Κυριάκος Μαριδάκης

 

 

 

Salamis International Foundation