Ανθισμένες κερασιές στη Τζιμίν / Cherry blossom at Jiming.

Mar 28, 2017 Cherry trees in full blossom at Jiming Temple in Nanjing, east China's Jiangsu Province. The Buddhist temple dates back to the Jin Dynasty (AD 265-420) and has seen its share of destruction, rebuilding and name changes. The temple was last built in the 1980s.

28 Μαρτίου 2017. Κερασιές σε πλήρη άνθιση στον Ναό Τζιμίν, στη Ναντζίν, Επαρχία Τζιανσού της Ανατολικής Κίνας. Ο Βουδιστικός ναός χρονολογείται από την εποχή της Δυναστείας των Τζιν (265- 420 μ.Χ.) και είδε το μερίδιο της καταστροφής του, της ανακατακευής του και των αλλαγών του ονόματός του. Ο Ναός ξαναχτίστηκε τη δεκαετία του '80.

New China TV