΄Ακης Παϊπέτης, Ανταποκριτής, Γκουαντζό, Λ.Δ. της Κίνας / Akis Paipetis, Correspondent, Guangzhou, P.R.of China