"Το ΄Ονειρό Μου" - Ομάδα Ερμηνευτικής Τέχνης Ατόμων με ειδικές ανάγκες της Κίνας

"Το ΄Ονειρό Μου" - Ομάδα Ερμηνευτικής Τέχνης Ατόμων με ειδικές ανάγκες της Κίνας