Μουσείο της Πόλης της Αθήνας

 

Μουσείο της Πόλης της Αθήνας

Εταιρεία Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια-Διάλεξη Άγγελου Συρίγου στο Σπίτι της Κύπρου

Το Σπίτι της Κύπρου και η Εταιρεία Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια, στο πλαίσιο του νέου κύκλου διαλέξεων που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 με τον γενικό τίτλο: «Προς την Επανάσταση και τη συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους», συνδιοργανώνουν...