Μαθήματα: Μεγαλώνοντας με τα Κινεζικά/Lessons: Growing up with Chinese

Μαθήματα 1-14 / Lessons 1-14

Μαθήματα 15-28 / Lessons 15-28

Μαθήματα 29-39 / Lessons 29-39

Μαθήματα 31-32-40 / Lessons 31-32-40

Τα κείμενα που συνοδεύουν τα βίντεο για τη σειρά: "Μεγαλώνοντας με τα Κινεζικά" βρίσκονται στην σελίδα του γκρουπ μας στο Facebook / The related texts for the lessons exist on our Fecabook goup / (πατήστε στη φωτογραφία -click on the photo)