Μπαρ από παγότουβλα στην πόλη Χαρμπίν στην ΒΑ Κίνα

2016-08-13 17:41

greek.cri.cn/341/2016/01/20/121s21928.htm#.V68xjNR96t8