Αγαλματίδια τερακότας επιδεικνύουν το αθλητικό πνεύμα της αρχαίας Κίνας

2016-08-19 19:38

greek.cri.cn/349/2016/08/19/122s23206.htm#.V7c1h9R96t8