Ο Παναγιώτης Γιαννάκης προπονητής της Εθνικής Κίνας