Μαρία Ευλαβή στην ερμηνεία, Γιώργος Σηφάκης μουσική