Γειά σου Κίνα /你好中国/Hello China

Το μοντάζ και η επιμέλεια συνένωσης έγινε από την Πύλη Φιλίας Ελλάδας - Κίνας

Πρώτο μέρος - Επεισόδια 1 έως 12

Δεύτερο μέρος - Επεισόδια 13 έως 24

Τρίτο μέρος - Επεισόδια 25 έως 36

Τέταρτο μέρος - Επεισόδια 37 έως 48

Πέμπτο μέρος - Επεισόδια 49 έως 60

΄Εκτο μέρος - Επεισόδια 61 έως 72

΄Εβδομο μέρος - Επεισόδια 73 έως 84

΄Ογδοο μέρος - Επεισόδια 85 έως 100

Η σειρά εδώ ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε που την παρακολουθήσατε.

Πύλη Φιλίας Ελλάδας Κίνας

 

Greece - China Frienship Gate

 

Ενώνει τα δύο έθνη

connects the two nations

 

希腊中国友谊之门协会

Επαφή

Greece-China Radio-Television GrCnTV/Radio / 希腊 - 中国网电视 12, Kerkyras str. Nea Erythrea, 14671. Attiki, Hellas (Greece) Tel: 00302155409870
WeChat: 00306937055927
greecechinatv@greece-china.com