΄Ενα μοντέρνο τραγούδι για τη σύγχρονη Κίνα. Δείτε το.